Usługi BHP

Nadrzędna kategoria: ROOT Kategoria: Usługi Utworzono: piątek, 22 marzec 2013 Poprawiono: piątek, 22 marzec 2013 Opublikowano: piątek, 22 marzec 2013 Super User

Naszym Klientom zapewniamy:


Art. 283 §1 KP
Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

Odsłony: 1056