Usługi BHP
Usługi PPOŻ
Szkolenia BHP - Nasza firma oferuje szkolenia wstępne i okresowe BHP
Szkolenia pierwszej pomocy - Nasza firma oferuje kursy pierwszej pomocy łączące ze sobą część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne

Szkolenia BHP

Nasza firma oferuje szkolenia wstępne i okresowe BHP dla:

  • pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • pracowników administracyjno-biurowych,
  • pracowników zajmujących stanowiska robotnicze,
  • pracowników zajmujących stanowiska robotnicze (wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, np. praca na wysokości).


Wszystkie szkolenia przeprowadzane są przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu audiowizualnego oraz zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami, w których kursanci czynnie uczestniczą.
Dla pracodawców, innych osób kierujących pracownikami oraz pracowników zajmujących stanowiska administracyjno-biurowe oferujemy szkolenia okresowe BHP w formie e-learningu - metoda, nie wymagająca obecności wykładowcy, odbywająca się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod stałą opieką konsultanta.
Po odbytym szkoleniu każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

„Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (…)
Art. 2373 §1 KP

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

BHP, usługi BHP, szkolenia BHP, szkolenie pierwszej pomocy, usługi PPOŻ, wstępne i okresowe szkolenie bhp, postępowania powypadkowe, ocena ryzyka zawodowego, instrukcje BHP