Szkolenia BHP

Nasza firma oferuje szkolenia wstępne i okresowe BHP dla:


Wszystkie szkolenia przeprowadzane są przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu audiowizualnego oraz zajęć teoretycznych połączonych z ćwiczeniami, w których kursanci czynnie uczestniczą.
Dla pracodawców, innych osób kierujących pracownikami oraz pracowników zajmujących stanowiska administracyjno-biurowe oferujemy szkolenia okresowe BHP w formie e-learningu - metoda, nie wymagająca obecności wykładowcy, odbywająca się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod stałą opieką konsultanta.
Po odbytym szkoleniu każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

„Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (…)
Art. 2373 §1 KP

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY