Usługi BHP
Usługi PPOŻ
Szkolenia BHP - Nasza firma oferuje szkolenia wstępne i okresowe BHP
Szkolenia pierwszej pomocy - Nasza firma oferuje kursy pierwszej pomocy łączące ze sobą część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne

Szkolenia I-sza pomoc

Nasza firma oferuje szkolenia:

  • Nasza firma oferuje kursy pierwszej pomocy łączące ze sobą część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne.
  • Każde zajęcia prowadzimy u Klienta, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu medycznego (fantomy, sprzęt reanimacyjny).
  • Kurs pierwszej pomocy prowadzi wykwalifikowany instruktor, pod którego okiem można przećwiczyć każdą omawianą część materiału.
  • Po odbytym kursie każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z pierwszej pomocy.
  • Czas szkolenia ustalany jest indywidualnie, w zależności od preferencji Klienta, liczebności grupy oraz rozpiętości omawianego materiału.


„Kto człowiekowi, znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3″.
Art. 162 KK

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

BHP, usługi BHP, szkolenia BHP, szkolenie pierwszej pomocy, usługi PPOŻ, wstępne i okresowe szkolenie bhp, postępowania powypadkowe, ocena ryzyka zawodowego, instrukcje BHP