Usługi BHP
Usługi PPOŻ
Szkolenia BHP - Nasza firma oferuje szkolenia wstępne i okresowe BHP
Szkolenia pierwszej pomocy - Nasza firma oferuje kursy pierwszej pomocy łączące ze sobą część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne

Usługi BHP

Naszym Klientom zapewniamy:

  • dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów bhp
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy
  • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego (art. 226 kp)
  • opracowania instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy
  • doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych, stanowiskowych i okresowych w zakresie bhp
  • sporządzanie okresowych analiz stanu bhp
  • pomoc w realizacji wystąpień i nakazów Państwowej Inspekcji Pracy oraz decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej


Art. 283 §1 KP
Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 

BHP, usługi BHP, szkolenia BHP, szkolenie pierwszej pomocy, usługi PPOŻ, wstępne i okresowe szkolenie bhp, postępowania powypadkowe, ocena ryzyka zawodowego, instrukcje BHP