Usługi BHP
Usługi PPOŻ
Szkolenia BHP - Nasza firma oferuje szkolenia wstępne i okresowe BHP
Szkolenia pierwszej pomocy - Nasza firma oferuje kursy pierwszej pomocy łączące ze sobą część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne

Usługi PPOŻ

Nasza firma oferuje:

  • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej wraz z nauką obsługi sprzętu gaśniczego,
  • opracowywanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
  • aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
  • tworzenie planów ewakuacji z obiektów i terenów,
  • tworzenie planów rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • przeprowadzanie próbnej ewakuacji,
  • przeprowadzanie oceny zagrożenia wybuchem pomieszczeń bądź budynków,

Po odbytym szkoleniu każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Czas szkolenia ustalany jest indywidualnie, w zależności od preferencji Klienta, liczebności grupy oraz rozpiętości omawianego materiału.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

BHP, usługi BHP, szkolenia BHP, szkolenie pierwszej pomocy, usługi PPOŻ, wstępne i okresowe szkolenie bhp, postępowania powypadkowe, ocena ryzyka zawodowego, instrukcje BHP