Usługi PPOŻ

Nasza firma oferuje:

Po odbytym szkoleniu każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Czas szkolenia ustalany jest indywidualnie, w zależności od preferencji Klienta, liczebności grupy oraz rozpiętości omawianego materiału.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY